Δικηγόρος Θεσσαλονίκη
 

Τομείς Ειδίκευσης Δικηγόρων

· Ποινικό

· Διοικητικό

· Εμπορικό

· Δίκαιο Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

· Αλλοδαποί

Ενημερωθείτε σχετικά με θέματα που άπτονται του οικογενειακού δικαίου, όπως:
Διατροφή διαζυγίου, Παραχώρηση Χρήσης της οικογενειακής στέγης (Αίτηση ή Αγωγή Μετοίκησης), Αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου (διανομή της κοινής περιουσίας), Υιοθεσία
Μπορείτε επίσης να δείτε αναρτήσεις του δικηγορικού μας γραφείου στο http://dikigorosthess.blogspot.gr/ Δικηγορικό γραφείο Θεσσαλονίκης με περαιτέρω επεξηγήσεις σε θέματα που αφορούν την αφάνεια, την ειδική διοικητική διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής, την υιοθεσία, Δικηγόρος Θεσσαλονίκη κ.α