Τομείς Ειδίκευσης Δραστηριότητας Δικηγορικού Γραφείου Θεσσαλονίκης

Είμαστε αφοσιωμένοι στην εξεύρεση νομικών λύσεων για όλους τους εντολείς μας. Συνεργαζόμαστε με στελέχη και επαγγελματίες, για να επιλύσουμε τα νομικά ζητήματα σας. Οι δικηγόροι μας είναι επαγγελματίες φροντίζουν και μπορούν να προσφέρουν σε εσάς και την επιχείρησή σας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για να διασφαλίσετε ότι οι ανάγκες σας είναι καλυμμένες.
Γνωρίζουμε ότι η δουλειά και η επιχείρησή σας είναι σημαντικές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να επιδιώξουμε μια λύση στο θέμα σας, που σας εξοικονομεί χρόνο, χρήμα, άγχος και το σημαντικότερο, σας επιτρέπει να εστιάσετε στη ζωή σας ενώ αντιμετωπίζουμε τα νομικά σας ζητήματα.

Τομείς Ειδίκευσης & Δραστηριότητας

Οικογενειακό Δίκαιο
- Διαζύγια
- Συναινετικό διαζύγιο
- Συνεπιμέλεια τέκνων
- Διατροφή διαζυγίου
- Αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου - διανομή της κοινής περιουσίας
- Δικαιολογητικά καταχώρησης Διαζυγίου στο ληξιαρχείο
- Άυλο διαζύγιο
- Παραχώρηση Χρήσης
- Υιοθεσία Ενήλικου
Ποινικό Δίκαιο
- Φθορά ξένης ιδιοκτησίας
- Κατηγορίες Σωματικών βλαβών
- Το αδίκημα της ληστείας
- Κλοπή
Εμπορικό Δίκαιο
- Εμπορικά σήματα
- Εκπροσώπηση Καλλιτεχνών
- Όροι λειτουργίας e-shop
- Εταιρίες ΟΕ ΙΚΕ ΕΠΕ ΑΕ
- Τροποποιήσεις νέου νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών
- Τροποποιήσεις νέου νόμου περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης
- Ευθύνη διαχειριστή ΕΠΕ
- Ευθύνη διαχειριστή ΕΕ
- Ευθύνη διαχειριστή ΟΕ
- Ευθύνη διαχειριστή ΙΚΕ
- Εκπρόθεσμη εμφάνιση επιταγής
- Ακάλυπτη επιταγή
- Παραγραφή επιταγής
- Μεταχρονολογημένη επιταγή
Τροχαία Ατυχήματα
- Αποζημίωση για υλικές ζημιές
Διοικητικό Δίκαιο
- Αίτηση ακύρωσης Προσφυγές
- Φορολογικό Δίκαιο
- Ενδικοφανής προσφυγή
- Αίτηση & Ένσταση στο ΑΣΕΠ
Κατασχέσεις πλειστηριασμοί
- Εκτελεστοί τίτλοι
- Απόγραφο
- Κατάσχεση
- Συντηρητική κατάσχεση
Αστικό Δίκαιο
Κληρονομικά
Ακίνητα
Μεταβίβαση ακινήτου
Ασφαλιστικά μέτρα
Δωρεά - ανάκληση δωρεάς - άτυπη δωρεά
Ανείσπρακτα_ενοίκια
Διαταγή απόδοσης μισθίου
Καταδολίευση δανειστών
Δικαστική Συμπαράσταση
Μισθώσεις Αστικές Εμπορικές
Πρόωρη Λύση εμπορικής μίσθωσης
Κάμερες σε κατοικίες
Διαταγές πληρωμής
Κατοικίδια ζώα σε καταστήματα
Αθλητικό δίκαιο
- Τροποποίηση καταστατικών αθλητικών σωματείων
Μεταφράσεις
Νομικοί Σύμβουλοι