Δικηγόρος Θεσσαλονίκη
 

Καταδολίευση δανειστών

Οι δανειστές έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν τη διάρρηξη κάθε απαλλοτρίωσης (πώλησης, γονικής παροχής, δωρεάς) με την οποία ο οφειλέτης μεταβίβασε περιουσιακό του στοιχείο, προς βλάβη τους, εφόσον η υπόλοιπη περιουσία δεν αρκεί για την ικανοποίησή τους.

Η αγωγή για διάρρηξη, ασκείται κατά των προσώπων που έχουν συναλλαχθεί καταδολιευτικά, δηλαδή είτε κατά του οφειλέτη είτε κατά του τρίτου στον οποίο περιήλθε το περιουσιακό στοιχείο που απαλλοτριώθηκε, δεδομένου ότι αυτός είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα πράγματα στην κατάσταση που ήταν πριν από την απαλλοτρίωση, είτε και κατά των δύο.

Γνώση του τρίτου

Η απαλλοτρίωση υπόκειται σε διάρρηξη, αν αυτός υπέρ του οποίου έγινε (τρίτος) γνώριζε ότι ο οφειλέτης απαλλοτριώνει προς βλάβη των δανειστών του. Τεκμαίρεται ότι ο τρίτος το γνωρίζει, αν κατά την απαλλοτρίωση είναι σύζυγος του οφειλέτη ή συγγενής του σε ευθεία γραμμή ή συγγενής του σε πλάγια γραμμή εξ αίματος έως και τον τρίτο βαθμό ή από αγχιστεία έως το δεύτερο.

Το τεκμήριο δεν ισχύει, αν πέρασε ένα έτος από την απαλλοτρίωση έως την έγερση της αγωγής (Άρθ. 941 Α.Κ). Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από χαριστική αιτία (δωρεά εν ζωή, ή γονική παροχή) δεν απαιτείται η κατά το προηγούμενο άρθρο γνώση του (Άρθ. 942 Α.Κ).

Διεύθυνση :
Διεύθυνση
Καραολή & Δημητρίου 255
Θεσσαλονίκη,
56431
Τηλέφωνα/Fax/email:
Τηλέφωνα/FaxΆμεση Επικοινωνία
Τηλ : 2310600959
Fax : 2310600979
marykreki@gmail.com