Αίτηση προκήρυξης ΑΣΕΠ

Δικηγόρος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκη Αίτηση προκήρυξης Ένσταση

ΑΣΕΠ επικύρωση αντιγράφων για αίτηση προκήρυξης

Η δικηγόρος επικυρώνει ως ακριβή αντίγραφα όλα τα ιδιωτικά έγγραφα της ημεδαπής, με την προσκόμιση των γνησίων, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επίσης αναλαμβάνει επίσημες Μεταφράσεις όλων των τίτλων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων της αλλοδαπής και των τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας που απαιτούνται ή βαθμολογούνται στις εκάστοτε προκηρύξεις.

Ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Συνδράμει στην ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Για αιτήσεις στις προκηρύξεις επικοινωνήστε στο : 6974637830

Σας γνωστοποιούμε ότι εκδόθηκε η 7Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ :
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει ως ακολούθως:

- Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 13 Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 28 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), τριάντα πέντε (35) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Εστίασης, ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού και ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού – Μεταφορέων Ασθενών. (Προκηρύσσονται στις Περιφερειακές ενότητες : ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΧΑΪΑΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΥ, ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΧΑΝΙΩΝ.)

1ΓΕ/2019

Εκδόθηκε η 1ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, συγκεκριμένα οι κλάδοι ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ και ΠΕ73 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 15 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 3 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

και

2ΓΕ/2019

Εκδόθηκε η 2ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.

Συγκεκριμένα οι κλάδοι : ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ, ΠΕ04.01 ΧΗΜΙΚΟΙ, ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ, ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ, ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ33 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ), ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ41 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ/ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ/ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ/ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ/ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ/ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ/ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ/ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΠΑΣ, ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ/ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ/ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ/ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΕ89 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ/ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΕ89 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ/ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 5 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Δικηγόρος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκη Αίτηση προκήρυξης Ένσταση