ΑΣΕΠ Δικηγόρος Αίτηση προκήρυξης Ένσταση Θεσσαλονίκη
 

ΑΣΕΠ επικύρωση αντιγράφων για αίτηση προκήρυξης

Η δικηγόρος επικυρώνει τα αντίγραφα όλων των ιδιωτικών εγγράφων της ημεδαπής δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, των φορέων πιστοποίησης ECDL, GLOBAL CERT, ACTA Α.Ε., Infotest, Vellum Global Educational Services S.A., ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe, ΚΕΥ-CERT, I SKILLS A.E., ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ, DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, κ.α, προκειμένου να υποβληθούν σε αίτηση προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Διεύθυνση :
Διεύθυνση
Καραολή & Δημητρίου 255
Θεσσαλονίκη,
56431
Τηλέφωνα/Fax/email:
Τηλέφωνα/FaxΆμεση Επικοινωνία
Τηλ : 2310600959
Fax : 2310600979
marykreki@gmail.com