Αίτηση σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Δικηγόρος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκη Αίτηση σε προκηρύξεις - Ενστάσεις

Ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Οι Δικηγόροι Θεσσαλονίκης Μ.Κρέκη-Ι.Κρέκης αναλαμβάνουν κάθε στάδιο της υποβολής αίτησης πρόσληψης σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Την επιλογή της σωστής προκήρυξης με βάσει τα προσόντα του υποψηφίου και τις πιθανότητες πρόσληψης του, την προετοιμασία και συλλογή των δικαιολογητικών που απαιτούνται, την ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, την έκδοση και πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου, την εμπρόθεσμη αποστολή των δικαιολογητικών με παράλληλη μετάφραση και επικύρωση όσων εγγράφων απαιτούνται και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων.

Η ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης είναι μία περίπλοκή διαδικασία στην οποία ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι καθώς απαιτείται πολύ προσεκτική μελέτη της εκάστοτε προκήρυξής και εμπειρία στην υποβολή αιτήσεων σε σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Η πολυετής εμπειρία του γραφείου μας στην υποβολή αιτήσεων πρόσληψης για προκηρύξεις του ΑΣΕΠ καθώς και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια στους εντολείς μας ότι η διαδικασία υποβολής της αίτησης θα είναι απολύτως επιτυχημένη από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του φακέλου, του ελέγχου των δικαιολογητικών έως την ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και την αποστολή των δικαιολογητικών.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη συγκέντρωση δικαιολογητικών και υποβολή αιτήσεων για προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ, κατόπιν συνεννοήσεως με τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο και μόνο για την τρέχουσα προθεσμία της αντίστοιχης προκήρυξης. Δεν παρέχουμε υπηρεσίες γενικής επικοινωνίας με υποψηφίους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε δεύτερο χρόνο, μετά την αρχική επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο και τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Είναι φρόνιμο, για υποψηφίους που ενδιαφέρονται για κάποια τρέχουσα προκήρυξη, να επικοινωνούν με το γραφείο μας από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσής της, και κατά το δυνατόν, όχι τις τελευταίες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, ούτως ώστε να υπάρχει αρκετό χρονικό διάστημα για να εξυπηρετηθούν.

Προκηρύξεις 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκαν οι 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για τους κλάδους ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 7 Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 31 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ενεργοποιείται η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή των υποψηφίων στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού από την Παρασκευή 24-02-2023 και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι και την Πέμπτη 02-03-2023 και ώρα 15:00.

Δικηγόρος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκη Αίτηση προκήρυξης Ένσταση