Δικηγόρος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκη Αίτηση σε προκηρύξεις - Ενστάσεις

Ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Οι Δικηγόροι Θεσσαλονίκης Μ.Κρέκη-Ι.Κρέκης αναλαμβάνουν κάθε στάδιο της υποβολής αίτησης σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Την επιλογή της σωστής προκήρυξης με βάσει τα προσόντα του υποψηφίου και τις πιθανότητες πρόσληψής του, την προετοιμασία και συλλογή των δικαιολογητικών που απαιτούνται, την ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, την έκδοση και πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου, την εμπρόθεσμη αποστολή των δικαιολογητικών με παράλληλη μετάφραση και επικύρωση όσων εγγράφων απαιτούνται.

Η ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης είναι μία περίπλοκη διαδικασία στην οποία ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι, καθώς απαιτείται πολύ προσεκτική μελέτη της εκάστοτε προκήρυξης και εμπειρία στην υποβολή αιτήσεων σε σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Η πολυετής ενασχόληση και εμπειρία του γραφείου μας παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια στους εντολείς μας ότι η διαδικασία υποβολής της αίτησης θα είναι απολύτως επιτυχημένη από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του φακέλου, του ελέγχου των δικαιολογητικών, έως την ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και την αποστολή των δικαιολογητικών.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη συγκέντρωση δικαιολογητικών και υποβολή αιτήσεων για προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ, κατόπιν συνεννοήσεως με τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο και μόνο για την τρέχουσα προθεσμία της αντίστοιχης προκήρυξης. Δεν παρέχουμε υπηρεσίες γενικής επικοινωνίας με υποψηφίους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε δεύτερο χρόνο, μετά την αρχική επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο και τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Είναι φρόνιμο, για υποψηφίους που ενδιαφέρονται για κάποια τρέχουσα προκήρυξη, να επικοινωνούν με το γραφείο μας από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσής της, και κατά το δυνατόν, όχι τις τελευταίες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, ούτως ώστε να υπάρχει αρκετό χρονικό διάστημα για να εξυπηρετηθούν.