Διαζύγια

Ενδεικτικοί τομείς δραστηριοποίησης του δικηγορικού γραφείου που αφορούν το Οικογενειακό Δίκαιο

Διαζύγια

Το Δικηγορικό Γραφείο μας έχει απόλυτη εξειδίκευση και μακρόχρονη εμπειρία σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, όπως τη λύση του γάμου μέσω διαζυγίου. Το διαζύγιο είναι κατ’ ουσίαν ο νόμιμος τρόπος λύσης ενός γάμου, ανεξάρτητα από τον τύπο τέλεσης του (πολιτικός ή θρησκευτικός γάμος). Σύμφωνα με τη νομοθεσία μας η λύση του γάμου μπορεί να κηρυχθεί με δύο τρόπους με το συναινετικό διαζύγιο και το διαζύγιο κατ’ αντιδικία.

Βέβαια πέρα από τη λύση του γάμου υπάρχουν άλλα ζητήματα, εξίσου ή και περισσότερο σημαντικά, που απαιτούν ρύθμιση, όπως τα περιουσιακά ζητήματα των συζύγων (κοινή περιουσία ή περιουσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου), η χρήση της οικογενειακής στέγης, η γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων, η επικοινωνία των τέκνων με τον γονέα που δε διαμένει μαζί τους και η διατροφή των τέκνων ή η διατροφή συζύγου.

Συναινετικά διαζύγια

Το συναινετικό διαζύγιο προϋποθέτει συμφωνία των συζύγων για την κοινή λύση του γάμου αλλά και για όλα τα ανωτέρω ζητήματα. Τα πλεονεκτήματα του συναινετικού διαζυγίου είναι ότι οι δύο πλευρές με τη συνδρομή των δικηγόρων τους αποφασίζουν για τη ρύθμιση όλων των ανωτέρω θεμάτων χωρίς περιορισμούς και η οικογενειακή διαφορά επιλύεται συνολικά και ταχύτατα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Σύμφωνα με το άρθρ. 22 του Ν. 4509/2017, η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου τροποποιήθηκε και πλέον συντάσσεται το ιδιωτικό συμφωνητικό από τους δικηγόρους της κάθε πλευράς που καλύπτει όλα τα ανωτέρω θέματα, επικυρώνεται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο με την παρουσία των δύο συζύγων και μετά από διάστημα δέκα ημερών προσκομίζεται σε συμβολαιογράφο ο οποίος κηρύσσει τη λύση του γάμου και επικυρώνει το συμφωνητικό που κηρύσσεται τίτλος εκτελεστός

Ουσιαστικά με τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου, η οποία μπορεί κάλλιστα να ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα 12 ημερών έως ενός μήνα, επιλύονται όλες οι διαφορές και ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις των συζύγων αλλά και τις σχέσεις τους ως γονέων με τα τέκνα τους. Βέβαια η επίλυση της οικογενειακής διαφοράς με συναινετικό διαζύγιο μπορεί είναι συχνά επιτυχής εξέλιξη σε υποθέσεις που ξεκινούν με σφοδρή αντιδικία. Οι Δικηγόροι του γραφείου μας με τις γνώσεις, τις ικανότητες και την εμπειρία τους μπορούν να οδηγήσουν μία οικογενειακή διαφορά σε συναινετική επίλυση και αυτό επιτυγχάνεται με σωστή συμβουλευτική του εντολέα μας και αποτελεσματική διαπραγμάτευση.

Διαζύγια κατ’ αντιδικία

Ωστόσο υπάρχουν οικογενειακές υποθέσεις στις οποίες δεν είναι εφικτή ή δεν συνίσταται η επιλογή του συναινετικού διαζυγίου. Στις περιπτώσεις αυτές επιλέγεται το διαζύγιο κατ’ αντιδικία και η ρύθμιση όλων των ανωτέρω θεμάτων δικαστικά. Συνήθως η αντιδικία ξεκινά με την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που επιλύει άμεσα τα σοβαρότερα ζητήματα της καθημερινότητας των σχέσεων των γονέων με τα τέκνα, όπως π.χ. επιμέλεια, διατροφή τέκνων, διατροφή συζύγου, παραχώρηση χρήσης οικογενειακής στέγης, χρήση και απόδοση κινητών πραγμάτων, επικοινωνία κ.α. Στη συνέχεια ασκείται αγωγή διαζυγίου προκειμένου να λυθεί ο γάμος, αγωγή για την επιμέλεια των τέκνων και τη ρύθμιση της διατροφής ή επικοινωνίας και αγωγή για τη διανομή των κοινών πραγμάτων ή των αποκτημάτων μετά την τέλεση του γάμου.

Κατά την άσκηση αγωγής διαζυγίου που στρέφεται σε βάρος του συζύγου που δε συμφωνεί στη λύση του γάμου γίνεται επίκληση μίας ή περισσότερων αιτιών κλονισμού της έγγαμης συμβίωσης που καθιστούν τη συνέχισή της αφόρητη όπως π.χ. η εγκατάλειψη, η διγαμία, η μοιχεία, η επιβουλή της ζωής του άλλου συζύγου, η άσκηση ενδοοικογενειακής βίας. Πέρα όμως από τους ανωτέρω λόγους, η αγωγή διαζυγίου μπορεί να βασίζεται στη διετή διάσταση των συζύγων, δηλαδή την έστω για δύο έτη διακοπή διαμονής των συζύγων σε κοινή συζυγική οικία.

Σύμφωνα με το άρθρο 1439 του Αστικού Κώδικα "Καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει το διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα. Εφόσον ο εναγόμενος δεν αποδεικνύει το αντίθετο, ο κλονισμός τεκμαίρεται σε περίπτωση διγαμίας ή μοιχείας αυτού, εγκατάλειψης του ενάγοντος ή επιβουλής της ζωής του από τον εναγόμενο, καθώς και σε περίπτωση άσκησης από τον εναγόμενο ενδοοικογενειακής βίας εναντίον του ενάγοντος. Εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από δύο τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά στο πρόσωπο του ενάγοντος. Η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης υπολογίζεται κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής και δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ των συζύγων."

Γενικές κατευθύνσεις συμβουλές - Διατροφή

Διαζύγια (Γενικές κατευθύνσεις - συμβουλές)

Στην απόφαση λήψης διαζυγίου είναι δύσκολο να αποφευχθεί ο θυμός, ο φόβος ή η θλίψη, όμως η διατήρηση της ψυχραιμίας σας (τουλάχιστον τις περισσότερες φορές) είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσετε ότι η διαδικασία θα είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το διαζύγιο είναι ένα πολύ οδυνηρό γεγονός, στο χέρι σας είναι να μην επιτρέψετε να επηρεάσει αρνητικά το υπόλοιπο της ζωής σας. "Το διαζύγιο θα πρέπει να είναι μια συνειδητή επιλογή στην οποία το συναίσθημα δε βοηθά για να λάβετε λογικές και σωστές αποφάσεις ".

Ο τερματισμός ενός γάμου δεν είναι ποτέ κάτι που παίρνουμε ελαφρά. Κατανοούμε τις έντονες συναισθηματικές αναταραχές που αντιμετωπίζετε κατά τη διάρκεια της λήψης μιας απόφασης όπως αυτής του διαζυγίου. Έχουμε τη γνώση, τη συμπόνια, τη δημιουργικότητα για να χειριστούμε ακόμα και τις πιο σύνθετες περιπτώσεις διαζυγίου εντός και εκτός της αίθουσας του δικαστηρίου. Ανεξάρτητα από το πόσο περίπλοκο μπορεί να φαίνεται το διαζύγιό σας, μπορείτε να εμπιστευτείτε τις δεξιότητές και την αποδεδειγμένη εμπειρία μας σε κάθε βήμα στην πορεία.

Κατά την πρώτη επίσκεψη στο Δικηγορικό Γραφείο μας, αφού προηγουμένως μας αναφέρετε λεπτομερώς το ιστορικό της δικής σας οικογενειακής υπόθεσης, θα ενημερωθείτε αναλυτικά για κάθε διαδικασία, θα σας γνωστοποιηθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το κόστος της διαδικασίας και θα σας παρασχεθεί συμβουλευτική για την επιλογή της καλύτερης λύσης στην υπόθεση σας.

Διατροφή διαζυγίου
Σύμφωνα με το άρθρο 1442 του Α.Κ : Εφόσον ο ένας από τους πρώην συζύγους δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του από τα εισοδήματά του ή από την περιουσία του, δικαιούται να ζητήσει διατροφή από τον άλλον:
1. αν κατά την έκδοση του διαζυγίου ή κατά το τέλος των χρονικών περιόδων που προβλέπονται στις επόμενες περιπτώσεις βρίσκεται σε ηλικία ή σε κατάσταση υγείας που δεν επιτρέπει να αναγκαστεί να αρχίσει ή να συνεχίσει την άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος, ώστε να εξασφαλίζει απ' αυτό τη διατροφή του
2. αν έχει την επιμέλεια ανήλικου τέκνου και γι' αυτό το λόγο εμποδίζεται στην άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος
3. αν δεν βρίσκει σταθερή κατάλληλη εργασία ή χρειάζεται κάποια επαγγελματική εκπαίδευση, και στις δύο όμως περιπτώσεις για ένα διάστημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία χρόνια από την έκδοση του διαζυγίου
4. σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου η επιδίκαση διατροφής κατά την έκδοση του διαζυγίου επιβάλλεται από λόγους επιείκειας

Η διατροφή προκαταβάλλεται σε χρήμα κάθε μήνα. Η διατροφή μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, αν οι πρώην σύζυγοι συμφωνούν σ' αυτό εγγράφως, ή με απόφαση του δικαστηρίου, αν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι

Η διατροφή μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί, αν αυτό επιβάλλεται από σπουδαίους λόγους, ιδίως αν ο γάμος είχε μικρή χρονική διάρκεια ή αν ο δικαιούχος είναι υπαίτιος του διαζυγίου του ή προκάλεσε εκούσια την απορία του.
Το δικαίωμα διατροφής παύει, αν ο δικαιούχος ξαναπαντρευτεί, ή αν συζεί μόνιμα με κάποιον άλλο σε ελεύθερη ένωση. Το δικαίωμα διατροφής δεν παύει με το θάνατο του υποχρέου, παύει όμως με το θάνατο του δικαιούχου εκτός αν αφορά παρελθόντα χρόνο ή δόσεις απαιτητές κατά το χρόνο του θανάτου

Ο καθένας από τους πρώην συζύγους είναι υποχρεωμένος να δίνει στον άλλον ακριβείς πληροφορίες για την περιουσία του και τα εισοδήματά του, εφόσον είναι χρήσιμες για τον καθορισμό του ύψους της διατροφής. Με αίτηση ενός από τους πρώην συζύγους, που διαβιβάζεται μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα, ο εργοδότης, η αρμόδια υπηρεσία και ο αρμόδιος οικονομικός έφορος είναι υποχρεωμένοι να δίνουν κάθε χρήσιμη πληροφορία για την περιουσιακή κατάσταση του άλλου συζύγου και προπάντων για τα εισοδήματά του (άρθρο 1445 Α.Κ)

Παραχώρηση Χρήσης & διανομή της κοινής περιουσίας

Παραχώρηση Χρήσης της οικογενειακής στέγης (Αίτηση ή Αγωγή Μετοίκησης)
Σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι επιείκειας ενόψει των ειδικών συνθηκών του καθενός από τους συζύγους και του συμφέροντος των τέκνων, να παραχωρήσει στον ένα σύζυγο την αποκλειστική χρήση ολόκληρου ή τμήματος του ακινήτου που χρησιμεύει για κύρια διαμονή των ίδιων (οικογενειακή στέγη), ανεξάρτητα από το ποιός από αυτούς είναι κύριος ή έχει απέναντι στον κύριο το δικαίωμα της χρήσης του. Η απόφαση του δικαστηρίου υπόκειται σε αναθεώρηση, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις. Αν το δικαίωμα χρήσης της οικογενειακής στέγης πηγάζει από σχέση εργασίας ανάμεσα σε σύζυγο και τρίτο πρόσωπο τότε η παραχώρηση διατάσσεται εφόσον συναινεί το τρίτο πρόσωπο (άρθ. 1393 Α.Κ)
Μάλιστα η απόφαση του Δικαστηρίου για τη χρήση της οικογενειακής στέγης δεν ενδιαφέρει το ποιός είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Ειδικότερα, ακόμη κι αν η οικογενειακή στέγη ανήκει αποκλειστικά στον έναν σύζυγο, το Δικαστήριο μπορεί να την παραχωρήσει στον άλλο που ασκεί την προσωρινή ή οριστική επιμέλεια προς εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου.
Αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου, διανομή της κοινής περιουσίας
Αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάμος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή. Τεκμαίρεται ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ή καμία συμβολή. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση διάστασης των συζύγων που διάρκεσε περισσότερο από τρία χρόνια.
Στην αύξηση της περιουσίας των συζύγων δεν υπολογίζεται ό,τι αυτοί απέκτησαν από δωρεά, κληρονομία ή κληροδοσία ή με διάθεση των αποκτημάτων από αυτές τις αιτίες (άρθ. 1400 Α.Κ)

Κατανομή των κινητών

Σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, ο καθένας από τους συζύγους δικαιούται να παραλάβει τα κινητά που του ανήκουν, ακόμη και αν τα χρησιμοποιούσαν και οι δύο ή και μόνος ο άλλος σύζυγος. Υποχρεούται όμως να παραχωρήσει στον άλλο σύζυγο τη χρήση των οικιακών αντικειμένων που του είναι απολύτως απαραίτητα για τη χωριστή του εγκατάσταση, αν το επιβάλλουν οι περιστάσεις για λόγους επιείκειας.
Οι σύζυγοι κατανέμουν, σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, τη χρήση των κινητών που ανήκουν και στους δύο, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες. Αν διαφωνούν, η κατανομή γίνεται από το δικαστήριο που μπορεί να επιδικάσει εύλογη αποζημίωση για τη χρήση που παραχωρεί. (άρθ. 1395 Α.Κ)

Δικαιολογητικά καταχώρησης Διαζυγίου στο ληξιαρχείο

Η Δικηγόρος δέχεται επίσκεψη κατόπιν ραντεβού.

Δικηγόρος Διαζυγίων