Επίσημες Μεταφράσεις

Μεταφράσεις

Η Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μαρία Κρέκη αναλαμβάνει επίσημες μεταφράσεις, επικυρώσεις από και προς την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Βουλγαρική και Ιταλική γλώσσα. Παράλληλα σε συνεργασία με Μεταφραστικό Κέντρο αναλαμβάνει τη μετάφραση κειμένων σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα του κόσμου. Οι μεταφράσεις έχουν πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής (ΑΣΕΠ, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Δημόσιες Υπηρεσίες, κλπ). Επίσης επιλαμβάνεται της διαδικασίας επισημείωσης των μεταφράσεων με τη σφραγίδα Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης.

Ενδεικτικά αναλαμβάνει τη μετάφραση με θεώρηση από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης:

Μετάφραση πτυχίου :

PROFICIENCY, ADVANCED, FIRST CERTIFICATE, BULATS, IELTS, BEC HIGHER, ACELS, GA, UCLES, OCNW, NOCN, C2, LRN, TOEIC, ΤΙΕ, PEARSON, CITY & GUILDS, ALLIANCE, DALF C2, DELF, GDS, ZERTIFIKAT, DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA, κ.λ.π
Για μεταφράσεις επικοινωνήστε στο : 6974637830
Νομικών κειμένων, Ειδικών κειμένων κάθε είδους

Επίσημες Μεταφράσεις