Νομική Εκπροσώπηση Καλλιτεχνών

Το δικηγορικό γραφείο μας δραστηριοποιείται στο χώρο της νομικής προστασίας καλλιτεχνών, ιδίως της μουσικής και κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Οι νομικές διαφορές στη μουσική - κινηματογραφική βιομηχανία συνήθως σχετίζονται
α) με παραβιάσεις ή αντίθετες ερμηνείες συμβολαίων τα οποία έχουν υπογράψει καλλιτέχνες και εταιρείες παραγωγής,
β) με παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων και γ) διαφωνίες για χρήση εμπορικών σημάτων.

Ειδικά για τους νέους καλλιτέχνες, η είσοδός τους στη μουσική βιομηχανία ή τον χώρο του κινηματογράφου προϋποθέτει πολύ περισσότερα ό,τι μία απλή εργασιακή σύμβαση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να υπογραφούν πολυσέλιδες συμφωνίες συγγραφής άλμπουμ/δίσκων/σεναρίων/κατοχύρωσης των σχετικών τους δικαιωμάτων, να προστατευθούν εμπορικά σήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα παραπάνω πραγματοποιούνται πολύ πιο εύκολα από δικηγόρο με αντίστοιχη τεχνογνωσία, ώστε να παρέχεται στον καλλιτέχνη η απόλυτη εξασφάλιση για την επαγγελματική του ζωή.

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση των συμβολαίων με εταιρείες παραγωγών, τα χρηματικά ποσά πιθανώς να κινούνται σε υψηλά επίπεδα και συνήθως διαρκούν αρκετά έτη. Είναι δεδομένο ότι ο καλλιτέχνης θέλει να διασφαλίσει τη βέλτιστη δυνατή συμφωνία, οπότε η υπογραφή με τη στήριξη - συμβουλή δικηγόρου εξυπηρετεί απολύτως τα συμφέροντά του.

Κάποιες από τις πιο συνήθεις συμβάσεις που υπογράφουν καλλιτέχνες και οι εταιρείες παραγωγής είναι οι συμφωνίες αδειοδότησης, όπως εκείνες της αποκλειστικής εκμετάλλευσης πνευματικών δικαιωμάτων από μουσικά έργα, τηλεοπτικά ή κινηματογραφικά έργα. Εδώ περιλαμβάνονται και οι συμφωνίες αποκλειστικής προβολής τηλεοπτικών σειρών/κινηματογραφικών ταινιών, αναπαραγωγής μουσικής από εταιρείες παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών (media/music streaming services), και οι σχετικές συμφωνίες στο χώρο ψυχαγωγίας - διασκέδασης (π.χ. προβολή περιεχομένου από τηλεοπτικά/διαδικτυακά κανάλια).

Το ίδιο συμβαίνει και με την προβολή ταινιών από συγκεκριμένες εταιρείες - ιδιοκτήτες κινηματογραφικών χώρων. Από τη στιγμή που μία κινηματογραφική ταινία ολοκληρωθεί, αντίγραφo της αποστέλλεται σε ένα στούντιο το οποίο συνάπτει μία συμφωνία αδειοδότησης με μία εταιρεία διανομής. Η ταινία προβάλλεται ύστερα σε υποψήφιους αγοραστές που εκπροσωπούν κινηματογράφους και κινηματογραφικά φεστιβάλ. Οι αγοραστές διαπραγματεύονται με την εταιρεία διανομής το ποιες ταινίες θα μισθώσουν, καθώς και όλους τους σχετικούς όρους της σύμβασης μίσθωσης. Τέλος, λαμβάνουν την ταινία λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της προβολής.

Άλλες συμφωνίες, στο χώρο της μουσικής βιομηχανίας, είναι οι συμβάσεις ανάθεσης μουσικής, στις οποίες οι μουσικοί πληρώνονται για να δημιουργήσουν συγκεκριμένο μουσικό έργο. Εδώ καθορίζονται όλες οι σχετικές προθεσμίες, λεπτομέρειες αποζημίωσης, η διάρκεια του έργου, ακόμα και ο τρόπος επίλυσης των διαφορών με τις εταιρείες παραγωγής - σύνθεσης. Παρόμοια είναι και τα συμβόλαια δισκογραφικής, στα οποία η ελευθερία του καλλιτέχνη είναι πιο διευρυμένη, ωστόσο καθορίζονται συγκεκριμένα τόσο η διάρκεια της σύμβασης, οι δίσκοι/έργα που πρέπει να παραχθούν, οι αμοιβές κτλ.

Ένα ακόμη παράδειγμα αποτελεί η άδεια συγχρονισμού. Είναι μια σύμβαση μεταξύ του κατόχου ενός μουσικού έργου και του προσώπου που θέλει να το χρησιμοποιήσει σε βίντεο, ούτως ώστε το τελευταίο να είναι νομικά προστατευμένο. Άλλο είδος συμφωνίας είναι εκείνη των αποκλειστικών δικαιωμάτων, που εγγυάται ότι σε μουσικές παραγωγές - συνθέσεις, το μουσικό κομμάτι δε θα πωληθεί σε κανέναν τρίτο παρά μόνο στον αγοραστή.

Το γραφείο με εξειδικευμένους δικηγόρους και συνεργάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναλαμβάνει την εκπροσώπηση φυσικών και νομικών προσώπων του ευρύτερου καλλιτεχνικού χώρου. Οι υπηρεσίες μας σχετίζονται με τη σύνταξη και τον έλεγχο συμβάσεων, τον έλεγχο παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων αλλά και την εκπροσώπηση καλλιτεχνών σε διαπραγματεύσεις με εταιρείες.