Δικηγόροι Εύοσμος Θεσσαλονίκη

Δικηγόροι Εύοσμος Θεσσαλονίκη Μαρία Κρέκη & Συνεργάτες

Οι δικηγόροι Θεσσαλονίκης με επικεφαλής τη δικηγόρο Μαίρη Κρέκη αναπτύσσουμε, συνθέτουμε και καλλιεργούμε τα ισχυρότερα νομικά ταλέντα παρέχοντας τεχνογνωσία που είναι απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών των εντολέων μας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και γρήγορο περιβάλλον. Είμαστε μια εξειδικευμένη και έμπειρη ομάδα, έτοιμη να ανταποκριθεί στις νομικές σας ανάγκες.

Η συλλογικότητα, η ομαδική εργασία, η πίστη, η πολυμορφία, η ατομική ικανοποίηση, η αμεροληψία διέπουν τη κουλτούρα μας.

Η κινητήρια δύναμη μας είναι να ενδυναμώσουμε τους εντολείς μας παρέχοντας ποιοτικές νομικές συμβουλές, διορατικότητα και γνώση που τους επιτρέπουν να επιτύχουν τους στόχους τους είτε προσωπικούς είτε επιχειρηματικούς.

Εργαζόμαστε ακούραστα για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη σας και κοπιάζουμε ακόμα πιο σκληρά για να τη διατηρήσουμε. Πιστεύουμε ότι το επίπεδο εμπιστοσύνης που υπάρχει μεταξύ μας και των εντολέων μας είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μέτρησης της επιτυχίας μας.

Συνδυάζουμε τις γνώσεις μας σχετικά με τη νομοθεσία, τη νομολογία και την εκτενή εμπειρία μας για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων, παρέχοντας εξαιρετικά αποτελέσματα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Διαθέτουμε αποτελεσματικά τον χρόνο, επειδή πιστεύουμε ότι κάθε νομικό θέμα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό, προσεκτική θεώρηση και την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών.

Εξυπηρετούμε κάθε έναν από τους εντολείς μας με την προσοχή που περιμένει και αξίζει.

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης (LL.M) Ιωάννης Κρέκης

Ο Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Ιωάννης Κρέκης αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Ομιλεί την Αγγλική, Γαλλική και Ολλανδική γλώσσα.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ.

Ειδικεύεται σε υποθέσεις αστικού, εμπορικού, ιδιωτικού διεθνούς και ευρωπαικού δικαίου.

Η επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει εργασία ως ασκούμενου και δικηγόρου σε δικηγορικά γραφεία της Ελλάδας, σε νομικό τμήμα εταιρίας που δραστηριοποιείται στην περιοχή Μπενελούξ (Benelux). Τέλος, έχει διατελέσει χρέη πολιτικού συμβούλου στην Ολλανδία.

Δικηγόροι Συνεργάτες