Τροχαίο ατύχημα Αποζημίωση για υλικές ζημιές

Τροχαίο ατύχημα Αποζημίωση για υλικές ζημιές

Σε περίπτωση που εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα με υπαιτιότητα άλλου οδηγού, δικαιούστε αποζημιώσεως, που αφορά στις υλικές ζημίες που υπέστη το όχημά σας, αλλά και σε διαφυγόντα κέρδη, την ηθική βλάβη που έχετε υποστεί, καθώς και σε τυχόν σωματική βλάβη που σας προκάλεσε το ατύχημα.

Συγκεκριμένα, ειδικά για τις υλικές ζημίες του αυτοκινήτου μετά από ένα ατύχημα, είτε αποφασίσετε να επιλύσετε συναινετικά την υπόθεση, είτε μέσω του λεγόμενου «φιλικού διακανονισμού», ή απευθείας με την ασφαλιστική εταιρεία του οχήματος του υπαίτιου για το ατύχημα οδηγού, πρέπει να λάβετε υπόψιν όλους τους παράγοντες που θα επηρεάσουν το ύψος των χρηματικών σας αξιώσεων από την ασφαλιστική εταιρία.

Ενδεικτικά, σε περίπτωση υλικών ζημιών του οχήματός σας, είναι φρόνιμο να λάβετε υπόψιν τα ακόλουθα, τα οποία θα διαμορφώσουν και το ύψος του ποσού της χρηματικής σας αποζημίωσης:

α) την εμπορική αξία του οχήματός σας πριν το τροχαίο ατύχημα, εάν η επισκευή του είναι ανώφελη λόγω μεγάλης ζημίας που υπέστη. Από την αξία αυτή εννοείται ότι αφαιρούνται όσα μέρη του οχήματος έχουν σωθεί και μπορούν να πωληθούν.

β) όλες τις δαπάνες που καταβάλατε για να μεταφέρετε/φυλάξετε το όχημά σας.

γ) το ύψος των εξόδων για τυχόν μισθωμένο όχημα που χρησιμοποιήσατε για τις αναγκαίες μετακινήσεις σας μετά το τροχαίο ατύχημα και μέχρι την επισκευή/αλλαγή του οχήματός σας.

δ) τιμολόγια και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από συνεργείο επισκευής οχημάτων, σχετικά με τις φθορές/ζημίες του οχήματός σας που πρέπει να αποκατασταθούν.

ε) το ποσό κατά το οποίο μειώθηκε η εμπορική αξία του οχήματός σας.

στ) εκτίμηση του ύψους των σωματικών βλαβών που έχετε υποστεί, καθώς και της ηθικής σας βλάβης.

Υπενθυμίζεται ότι τα παραπάνω αποτελούν ενδεικτική αναφορά των όσων πρέπει να υπολογίζετε κατά την εκτίμηση του χρηματικού ποσού που δικαιούστε από υλικές ζημίες του οχήματός σας, πριν αποφασίσετε να λύσετε συμβιβαστικά τη διαφορά σας με την ασφαλιστική εταιρία.

Για τον σκοπό αυτό, είναι συνετό να επικοινωνήσετε με το δικηγορικό γραφείο, ούτως ώστε να διαθέτετε έναν έμπιστο και έμπειρο νομικό εκπρόσωπο από την έναρξη έως την περάτωση αυτής της διαδικασίας.

Αποζημίωση για υλικές ζημιές