Ποινικολόγος

Δικηγόρος Ποινικολόγος Θεσσαλονίκη

Η εξειδίκευση του δικηγορικού μας γραφείου στον τομέα του Ποινικού Δικαίου και της Ποινικής Δικονομίας, συνδυάζει τη γνωστική - ακαδημαϊκή κατάρτιση στον ποινικό τομέα καθώς και την εμπειρική γνώση της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης και της άσκησης δικηγορίας στο ίδιο αντικείμενο, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό την απαιτούμενη εμπειρία και κατάρτιση για το χειρισμό σοβαρών υποθέσεων.

Παροχή βέλτιστων νομικών υπηρεσιών μέσα από τη διαρκή επιμόρφωση, την ουσιαστική νομική έρευνα καθώς και την απόλυτη ευσυνειδησία κατά την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Ενδεικτικά αναφερόμενες παρεχόμενες νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της ποινικής δίκης (προδικασία - επ' ακροατηρίω διαδικασία - εκτέλεση ποινής):

· Σύνταξη εγκλήσεων, μηνύσεων ή μηνυτήριων αναφορών για τη δίωξη αξιόποινων πράξεων πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα με κατάθεση τους στην αρμόδια εισαγγελική αρχή,

· Προετοιμασία απολογητικών υπομνημάτων ενώπιον διωκτικών και δικαστικών αρχών με παράλληλη εκπροσώπηση κατά την προκαταρτική εξέταση, την προανάκριση ή την κύρια ανάκριση,

· Υπεράσπιση του κατηγορουμένου καθώς και εκπροσώπηση της πολικής αγωγής (ήτοι του αμέσως παθόντος από το έγκλημα) σε ποινικά ακροατήρια πρώτου και δεύτερου βαθμού σε όλη την Ελληνική Επικράτεια,

· Άσκηση και εκδίκαση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων (ιδίως έφεσης, αναίρεσης, αίτησης ακύρωσης απόφασης ή διαδικασίας και επανάληψης διαδικασίας),

· Σύνταξη, κατάθεση και εκδίκαση αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης ποινής, συγχώνευσης ποινών, άρσης ή αντικατάστασης περιοριστικών όρων για περιπτώσεις απόλυσης υπό όρο.

Ποινικολόγος Θεσσαλονίκη