Δικηγόρος Ποινικολόγος Θεσσαλονίκη

Εξειδίκευση

Η εξειδίκευση του δικηγορικού γραφείου μας στον τομέα του Ποινικού Δικαίου, συνδυάζει τη γνωστική - ακαδημαϊκή κατάρτιση στον ποινικό τομέα καθώς και την πολυετή εμπειρία στα ποινικά ακροατήρια. Είμαστε σε θέση να χειριστούμε με επιτυχία σοβαρές ποινικές υποθέσεις και να παρέχουμε τις καλύτερες νομικές υπηρεσίες.

Παροχή βέλτιστων νομικών υπηρεσιών

Οι άριστες ικανότητες και δεξιότητες των δικηγόρων που στελεχώνουν το γραφείο μας, η διαρκής επιμόρφωση, η ουσιαστική νομική έρευνα σε κάθε υπόθεση, η βιωματική γνώση του αντικειμένου καθώς και η συνεχής συνεργασία και προετοιμασία σε κάθε στάδιο είναι τα κλειδιά της επιτυχίας μας.

Για το Δικηγορικό Γραφείο μας η επιτυχία σε κάθε ποινική υπόθεση είναι ο μοναδικός στόχος κατά την άσκηση των υπηρεσιών μας.

Ενδεικτικά αναφερόμενες παρεχόμενες νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της ποινικής δίκης (προδικασία - επ' ακροατηρίω διαδικασία - εκτέλεση ποινής):

- Σύνταξη εγκλήσεων, μηνύσεων ή μηνυτήριων αναφορών για τη δίωξη δραστών που τέλεσαν κακουργήματα ή πλημμελήματα,

- Προετοιμασία απολογητικών υπομνημάτων υπόπτων ή κατηγορουμένων ενώπιον διωκτικών και δικαστικών αρχών με παράλληλη εκπροσώπηση κατά την προκαταρτική εξέταση, την προανάκριση ή την κύρια ανάκριση

- Σύνταξη και κατάθεση αιτήσεων άρσης προσωρινής κράτησης ή τροποποίησης περιοριστικών όρων καθώς και αιτήσεων άρσης κατάσχεσης,

- Υπεράσπιση κατηγορουμένου ή εκπροσώπηση του παθόντα σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια ποινικά ακροατήρια πλημμελημάτων ή κακουργημάτων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια,

- Άσκηση και εκδίκαση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων (ιδίως έφεσης, αίτησης ακύρωσης απόφασης ή διαδικασίας),

- Σύνταξη και κατάθεση αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης ποινής, συγχώνευσης ποινών, άρσης ή αντικατάστασης περιοριστικών όρων σε περιπτώσεις απόλυσης υπό όρο.

Ενημερωθείτε για :

τις Νέες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα
την Υπεξαίρεση και Απάτη στον Ποινικό Κώδικα
τη Κλοπή στον ποινικό κώδικα
τη Ληστεία - στο ελληνικό ποινικό δίκαιο
τη Φθορά ξένης ιδιοκτησίας στον ΠΚ
τη Πλαστογραφία στον ΠΚ