Δικηγόρος Θεσσαλονίκη
 

Συμβόλαια. Έρευνα δικαιωμάτων στο υποθηκοφυλακείο - κτηματολόγιο. Έλεγχος τίτλων του ακινήτου

Πριν τη μεταβίβαση ενός ακινήτου ο δικηγόρος του αγοραστή είναι αναγκαίο να ελέγξει τα δικαιώματα του πωλητή στο ακίνητο (έλεγχος τίτλων του ακινήτου). Ο έλεγχος γίνεται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν βάρη στο ακίνητο, τυχόν προσημειώσεις υποθήκης, υποθηκεύσεις ή εάν έχουν εγερθεί διεκδικήσεις ή εκκρεμείς αγωγές σε βάρος του ακινήτου. Κρίσιμο είναι να διενεργείται έλεγχος των τίτλων σε βάθος χρόνου επειδή υπάρχει πιθανότητα ένας προηγούμενος τίτλος μεταβίβασης να μην είναι νόμιμος.

Επιδίωξη της έρευνας, είναι η αποφυγή της αγοράς του ακινήτου από μη δικαιούχο πωλητή ή η αγορά ακινήτου που φέρει οποιοδήποτε βάρος.

Επίσης επιβάλλεται να γίνει έρευνα στο υποθηκοφυλακείο, σε υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης όταν ο δανειστής δεν γνωρίζει την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη του, μπορεί με έρευνα στο υποθηκοφυλακείο στο οποίο υποθέτει ότι υπάρχουν δικαιώματα του οφειλέτη σε ακίνητα, να τα εντοπίσει και να τα κατασχέσει.

Το Δικηγορικό Γραφείο "Μαίρη Κρέκη και Συνεργάτες" αναλαμβάνει με επιμέλεια την εκτέλεση έρευνας στο υποθηκοφυλακείο και στο κτηματολόγιο.

Διεύθυνση :
Διεύθυνση
Καραολή & Δημητρίου 255
Θεσσαλονίκη,
56431
Τηλέφωνα/Fax/email:
Τηλέφωνα/FaxΆμεση Επικοινωνία
Τηλ : 2310600959
Fax : 2310600979
marykreki@gmail.com