Δικηγορικό γραφείο Θεσσαλονίκη

Δικηγορικό γραφείο

"Γνωρίζουμε ότι η επιλογή ενός δικηγόρου για την υπόθεση σας είναι μια κρίσιμη απόφαση. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο εντολέας και η οικογένειά του στηρίζονται σε εμάς προσδοκώντας να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εν όψει αυτών αντιμετωπίζουμε κάθε υπόθεση με τον ίδιο ζήλο ενώ η επιτυχία στην υπόθεση σας και η λύση του προβλήματος σας είναι η μοναδική προτεραιότητα μας!"

Το Δικηγορικό γραφείο «Μαίρη Κρέκη & Συνεργάτες» με έδρα τη Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με αποκλειστικό στόχο την παροχή βέλτιστων νομικών υπηρεσιών. Διαθέτει δε ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, λογιστών, οικονομικών και τεχνικών συμβούλων για την πληρότητα των παρεχόμενων νομικών υπηρεσιών σε κάθε τομέα δικαίου.

Η ακαδημαϊκή κατάρτιση, η διαρκής επιμόρφωση, η ενδελεχής νομική έρευνα και η απόλυτη ευσυνειδησία κατά την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος είναι οι βασικές αρχές του δικηγορικού μας γραφείου.

Η διασφάλιση των συμφερόντων των εντολέων μας και η επιτυχής έκβαση των νομικών τους υποθέσεων είναι απόλυτη προτεραιότητα στην παροχή των νομικών μας υπηρεσιών.

Η συνεργασία

Το δικηγορικό μας γραφείο δομεί σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης με τον κάθε εντολέα καθώς η συνεργασία στηρίζεται στα εξής κρίσιμα στοιχεία:

• Σαφής επεξήγηση της διαδικασίας σε όλα τα βήματα της υποθέσεως.

• Ειλικρινής αξιολόγηση των δυνατών και αδύνατων σημείων της.

• Συνδυασμός εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

• Έγκαιρη ενημέρωση και άμεση επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή e-mail για την πρόοδο της υπόθεσης σας από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωση των υπηρεσιών μας.

Δικηγορικό γραφείο Θεσσαλονίκη