Δικηγορικό γραφείο Θεσσαλονίκη

"Γνωρίζουμε ότι η επιλογή ενός δικηγόρου για την υπόθεση σας είναι μια κρίσιμη απόφαση. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο εντολέας και η οικογένειά του στηρίζονται σε εμάς προσδοκώντας να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Υπόψιν αυτού αντιμετωπίζουμε κάθε υπόθεση με τον ίδιο ζήλο ενώ η επιτυχία στην υπόθεση σας και η λύση του προβλήματος σας είναι η μοναδική προτεραιότητα μας!"

Δίκτυο συνεργατών

Το Δικηγορικό γραφείο «Μ. Κρέκη - Ι. Κρέκης & Συνεργάτες» με έδρα τη Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με αποκλειστικό στόχο την παροχή βέλτιστων νομικών υπηρεσιών. Διαθέτει δε ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, λογιστών, οικονομικών και τεχνικών συμβούλων για την πληρότητα των παρεχόμενων νομικών υπηρεσιών σε κάθε τομέα δικαίου.

Αρχές κατά την άσκηση επαγγέλματος

Η ακαδημαϊκή κατάρτιση, η διαρκής επιμόρφωση, η ενδελεχής νομική έρευνα και η απόλυτη ευσυνειδησία κατά την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος είναι οι βασικές αρχές του δικηγορικού μας γραφείου.

Στόχοι υπηρεσιών

Η διασφάλιση των συμφερόντων των εντολέων μας και η επιτυχής έκβαση των νομικών τους υποθέσεων είναι απόλυτη προτεραιότητα στην παροχή των νομικών μας υπηρεσιών.

Δέσμευση

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους δικηγόρους, που υιοθετούν τα πιο υψηλά, εθνικά και διεθνή, πρότυπα υπηρεσιών. Η εξαιρετική ποιότητα του επιπέδου των νομικών συμβουλών μας και η πλήρης εξυπηρέτηση των πελατών του γραφείου, αποτελούν το κύριο καθήκον μας.