Δικηγόροι για τροχαία ατυχήματα

Προτεινόμενες ενέργειες σε περίπτωση εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα :

- Δεν αλλάζουμε τη θέση των οχημάτων.

- Τηλεφωνούμε τη Τροχαία.

- Σε ενδεχόμενο που υπάρχουν τραυματίες καλούμε το ΕΚΑΒ.

- Εάν έχουν υπάρχουν στο ατύχημα αυτόπτες μάρτυρες καταγράφουμε τα στοιχεία τους και τους παρακαλούμε να περιμένουν έως ότου έρθει το περιπολικό της τροχαίας για να καταγραφούν.

- Κατά τη σύνταξη του δελτίου συμβάντος από τη τροχαία επιμένουμε να αναφερθούν επιπλέον στοιχεία όπως τυχόν πινακίδες σήμανσης, παρκαρισμένα οχήματα, ενδείξεις φωτεινών σηματοδοτών.

- Διαβάζουμε προσεκτικά το δελτίο συμβάντος, υπογράφουμε και λαμβάνουμε αντίγραφο.

- Σε περίπτωση που διακομισθούμε σε νοσοκομείο ή επισκεφθούμε ιατρό, ζητάμε πάντα ιατρικές βεβαιώσεις.

- Ενημερώνουμε την ασφαλιστική μας εταιρία για το ατύχημα. Σύμφωνα με το Νόμο, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώνει στην εταιρία του κάθε ατύχημα αμέσως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, αφότου έλαβε γνώση του ατυχήματος

Ενέργειες σε περίπτωση τροχαίου με αλλοδαπό όχημα (ξένες Πινακίδες) στην Ελλάδα:

- Τηλεφωνούμε τη Τροχαία για να καταγράψει το ατύχημα.

- Σημειώσετε (φωτογραφήστε ) τον αριθμό κυκλοφορίας του αλλοδαπού οχήματος την χώρα προέλευσής του, την μάρκα και τον τύπο του αλλοδαπού αυτoκινήτου.

- Ζητήστε από τον αλλοδαπό οδηγό την πράσινη κάρτα του ή το ασφαλιστήριο του. Αν υπάρχει δυνατότητα, φωτοτυπήστε ή φωτογραφήστε την πράσινη κάρτα ή το ασφαλιστήριο ή κόψτε το αντίγραφο της πράσινης κάρτας ή της συνοριακής ασφάλισης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό αντιγράψτε λεπτομερώς τις παραγράφους 3, 4, 5 και 10 της πράσινης κάρτας. Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστηρίου, αντιγράψτε το όνομα της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας, τον αριθμό συμβολαίου και τις ημερομηνίες ισχύος.

Δικηγόροι τροχαίων ατυχημάτων

Απευθυνόμαστε σε δικηγόρο στις περιπτώσεις : α) Τραυματισμών (ακόμη και για μικρούς τραυματισμούς δικαιούστε αποζημίωση), β) Θανατηφόρων τροχαίων, γ) εάν αντιμετωπίζουμε προβλήματα κατά διαδικασία της αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρία.

Περίπτωση σωματικής βλάβης ή θανάτου

Μετά από τροχαίο περιστατικό το οποίο προκλήθηκε χωρίς δική σας υπαιτιότητα, δικαιούστε αποζημίωσης για ολόκληρο το χρηματικό ποσό που δαπανήσατε ή χάσατε λόγω του ατυχήματος, αλλά και για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υποστήκατε.

Πριν την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας εναντίον του υπαίτιου για το τροχαίο οδηγού και της ασφαλιστικής εταιρίας, είναι αναγκαίο να συλλέξετε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που λάβατε μετά το ατύχημα και σχετικά με την αποκατάσταση της σωματικής και ψυχικής σας υγείας.

Το ποσό το οποίο δικαιούστε ως αποζημίωση κατόπιν τροχαίου ατυχήματος, σίγουρα συνδέεται με τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το τροχαίο, την κατάσταση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής του προσώπου που τραυματίστηκε ή έχασε τη ζωή του λόγω του ατυχήματος, την ηλικία του κ.ά.

Ανάμεσα στα ποσά που μπορείτε να διεκδικήσετε δικαστικά, ανήκουν ενδεικτικά τα παρακάτω:

α) απώλεια εισοδήματος από την εργασία σας, το οποίο χάσατε λόγω του ατυχήματος, για όλο το χρονικό διάστημα μετά το τροχαίο κατά το οποίο υπήρχε απώλεια εισοδημάτων.

β) διατροφή που παρέχετε σε πρόσωπα (π.χ.τέκνα, εν διαστάσει σύζυγος) τα οποία εξαρτώνται άμεσα από εσάς.

γ) χρηματικά ποσά που ξοδέψατε σε ιατρούς (για χειρουργείο, φυσικοθεραπείες, μετακινήσεις σε νοσοκομεία/ιατρικά γραφεία/κλινικές κλπ.), καθώς και στην απασχόληση αποκλειστικών νοσοκόμων ή προσώπων που σας φρόντιζαν καθημερινά στην οικία σας όσο αναρρώνατε από το ατύχημα.

δ) ηθική βλάβη που προκλήθηκε λόγω του τραυματισμού σας στο τροχαίο ατύχημα.

ε) ψυχική οδύνη λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου.

Γίνεται συνεπώς κατανοητό ότι για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσής σας, θα πρέπει να εκπροσωπηθείτε νομικά από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Το δικηγορικό μας γραφείο βρίσκεται κοντά σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, από την αρχή των διαπραγματεύσεων με την ασφαλιστική εταιρία και κατά τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, εκπροσωπώντας σας δυναμικά μέχρι την πλήρη ικανοποίησή σας και την απόδοση του ποσού που σας αναλογεί πραγματικά.