Δικηγόροι τροχαίων ατυχημάτων

Δικηγόροι για τροχαία ατυχήματα

Προτεινόμενες ενέργειες σε περίπτωση εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα :

- Δεν αλλάζουμε τη θέση των οχημάτων.

- Τηλεφωνούμε τη Τροχαία.

- Σε ενδεχόμενο που υπάρχουν τραυματίες καλούμε το ΕΚΑΒ.

- Εάν έχουν υπάρχουν στο ατύχημα αυτόπτες μάρτυρες καταγράφουμε τα στοιχεία τους και τους παρακαλούμε να περιμένουν έως ότου έρθει το περιπολικό της τροχαίας για να καταγραφούν.

- Κατά τη σύνταξη του δελτίου συμβάντος από τη τροχαία επιμένουμε να αναφερθούν επιπλέον στοιχεία όπως τυχόν πινακίδες σήμανσης, παρκαρισμένα οχήματα, ενδείξεις φωτεινών σηματοδοτών.

- Διαβάζουμε προσεκτικά το δελτίο συμβάντος, υπογράφουμε και λαμβάνουμε αντίγραφο.

- Σε περίπτωση που διακομισθούμε σε νοσοκομείο ή επισκεφθούμε ιατρό, ζητάμε πάντα ιατρικές βεβαιώσεις.

- Ενημερώνουμε την ασφαλιστική μας εταιρία για το ατύχημα. Σύμφωνα με το Νόμο, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώνει στην εταιρία του κάθε ατύχημα αμέσως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, αφότου έλαβε γνώση του ατυχήματος

- Απευθυνόμαστε σε δικηγόρο στις περιπτώσεις : α) Τραυματισμών (ακόμη και για μικρούς τραυματισμούς δικαιούστε αποζημίωση), β) Θανατηφόρων τροχαίων, γ) εάν αντιμετωπίζουμε προβλήματα κατά διαδικασία της αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρία.

Ενέργειες σε περίπτωση τροχαίου με αλλοδαπό όχημα (ξένες Πινακίδες) στην Ελλάδα:

- Τηλεφωνούμε τη Τροχαία για να καταγράψει το ατύχημα.

- Σημειώσετε (φωτογραφήστε ) τον αριθμό κυκλοφορίας του αλλοδαπού οχήματος την χώρα προέλευσής του, την μάρκα και τον τύπο του αλλοδαπού αυτoκινήτου.

- Ζητήστε από τον αλλοδαπό οδηγό την πράσινη κάρτα του ή το ασφαλιστήριο του. Αν υπάρχει δυνατότητα, φωτοτυπήστε ή φωτογραφήστε την πράσινη κάρτα ή το ασφαλιστήριο ή κόψτε το αντίγραφο της πράσινης κάρτας ή της συνοριακής ασφάλισης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό αντιγράψτε λεπτομερώς τις παραγράφους 3, 4, 5 και 10 της πράσινης κάρτας. Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστηρίου, αντιγράψτε το όνομα της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας, τον αριθμό συμβολαίου και τις ημερομηνίες ισχύος.

Δικηγόροι Τροχαίων Ατυχημάτων