Εκπρόθεσμη εμφάνιση επιταγής

Εκπρόθεσμη εμφάνιση επιταγής

Η επιταγή που εμφανίζεται στη τράπεζα εκπρόθεσμα (πέραν της προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία) δεν σφραγίζεται.

Στην περίπτωση αυτή ο κομιστής πρέπει:

- Να ασκήσει αγωγή με βάση την υποκείμενη σχέση, ή

- Να ασκήσει αγωγή περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, αυτή η αγωγή έχει πενταετή παραγραφή από την ημερομηνία έκδοσης της επιταγής (αρθρ. 60 ν. 5960/1933).

Η επιταγή που δεν εμφανίστηκε εμπρόθεσμα και γι' αυτό δεν σφραγίστηκε παραμένει έγκυρη και ως τέτοια δεν μπορεί να μετατραπεί σε άλλη δικαιοπραξία και να λειτουργήσει ως αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους (ΑΠ 1459/1999)

Σχετικά θέματα : Μεταχρονολογημένη επιταγή, Παραγραφή επιταγής, Εκπρόθεσμη επιταγή

Εκπρόθεσμη εμφάνιση επιταγής