Δικηγόροι Θεσσαλονίκη Μεταφράσεις Επίσημες Μετάφραση πτυχίου Σφραγίδα Χάγης APOSTILLE
ραντεβού με τη Δικηγόρο Για ραντεβού με τη Δικηγόρο στο τηλέφωνο 6974637830

Μεταφράσεις

Η Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μαρία Κρέκη αναλαμβάνει επίσημες μεταφράσεις, επικυρώσεις από και προς την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Βουλγαρική και Ιταλική γλώσσα. Παράλληλα σε συνεργασία με Μεταφραστικό Κέντρο αναλαμβάνει τη μετάφραση κειμένων σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα του κόσμου. Οι μεταφράσεις έχουν πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής. Επίσης επιλαμβάνεται της διαδικασίας επισημείωσης των μεταφράσεων με τη σφραγίδα Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης. Ενδεικτικά αναλαμβάνει τη μετάφραση με θεώρηση από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης:
Μετάφραση πτυχίου (PROFICIENCY, ADVANCED, FIRST CERTIFICATE, ALLIANCE, DALF C2, DELF, GDS, ZERTIFIKAT, DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA, κ.λ.π)
Νομικών κειμένων
Ειδικών κειμένων κάθε είδους
Δικηγόρος Θεσσαλονίκη
Δικηγόροι Θεσσαλονίκη Διαζύγια
Δικηγόροι Θεσσαλονίκη Μεταφράσεις Επίσημες Επικυρώσεις
Εμπορικό σήμα Κατοχύρωση δικηγόρος Θεσσαλονίκη
Κατασχέσεις Πλειστηριασμοί Χρησικτησίες Δικηγόρος
Διαταγές πληρωμής
Φορολογικές διαφορές Φορολογικό Δίκαιο Δικηγόρος Θεσσαλονίκης
Αιτήσεις ακύρωσης θεραπείας Προσφυγές Δικηγόρος Διοικητικό
Αποδοχή Αποποίηση Κληρονομίας Διαθήκες Δικηγόρος
Δικηγόρος Μισθώσεις Αστικές Εμπορικές Αγωγή Μείωσης Μισθώματος Ιδιωτικά Συμφωνητικά
Ατυχήματα Τροχαία Εργατικά Δικηγόρος Δικηγορικό Γραφείο Θεσσαλονίκη
Ποινικολόγος Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση :
Διεύθυνση
Καραολή & Δημητρίου 255
Θεσσαλονίκη, 56431
Τηλέφωνα/Fax:
Τηλέφωνα/Fax
Τηλ : 2310600959
Fax : 2310600979
Άμεση Επικοινωνία:
Άμεση Επικοινωνία
marykreki@gmail.com
Ραντεβού : 6974637830