Παραγραφή της επιταγής

Παραγραφή της επιταγής

Η παραγραφή των αξιώσεων που απορρέουν από την επιταγή είναι εξάμηνη (αρθ. 52 ν. 5960/33), το χρονικό διάστημα είναι σύντομο επειδή χρησιμεύει ως είδος πληρωμής.

Συγκεκριμένα παραγράφονται :

- Η αξίωση του κομιστή κατά των οπισθογράφων και του εκδότη από τη λήξη της προθεσμίας προς εμφάνιση της επιταγής, και

- Η αξίωση αυτού που πλήρωσε την επιταγή κατ’ αναγωγή προς απόδοση των καταβληθέντων κατά των υπόχρεων απέναντι του από την ημέρα που πλήρωσε ή από την ημέρα που αυτός ενήχθη.

Σχετικά θέματα : Μεταχρονολογημένη επιταγή, Ακάλυπτη επιταγή, Εκπρόθεσμη επιταγή

Παραγραφή της επιταγής