Δικηγόροι Θεσσαλονίκης Εμπορικό δίκαιο

Δικηγόροι Θεσσαλονίκης Εμπορικό δίκαιο.

Εμπορικό δίκαιο

Το Εμπορικό δίκαιο περιλαμβάνει τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου που έχουν σχέση με τις εμπορικές πράξεις και τους εμπόρους. Σκοπός του είναι η ανάπτυξη του εμπορίου, η προστασία των εμπόρων και όσων συναλλάσσονται με αυτούς.
Διακρίνεται :
• στο Γενικό μέρος, που αναφέρεται γενικά στις εμπορικές πράξεις, στους εμπόρους καθώς και στη βιομηχανική ιδιοκτησία.
• στο δίκαιο των Εμπορικών Εταιρειών.
• στο δίκαιο των αξιογράφων.
• στο Ασφαλιστικό δίκαιο
• στο δίκαιο του Ανταγωνισμού
• στο Ναυτικό δίκαιο
• στο αεροπορικό δίκαιο
• στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς
• στο τραπεζικό δίκαιο και
• στο Πτωχευτικό δίκαιο

Εμπορικό δίκαιο