Κατασχέσεις Πλειστηριασμοί Χρησικτησίες Δικηγόρος
 
ραντεβού με τη Δικηγόρο Για ραντεβού με τη Δικηγόρο στο τηλέφωνο 6974637830

Η Δικηγόρος αναλαμβάνει τη νομική υποστήριξη σε υποθέσεις που αφορούν :

Κατασχέσεις

Κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων

Με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ν. 4334/2015) "Το απόρρητο των κάθε μορφής καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και των άϋλων μετοχών που καταχωρίζονται στο Σύστημα `Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών δεν ισχύει έναντι του δανειστή που έχει δικαίωμα κατάσχεσης της περιουσίας του δικαιούχου της κατάθεσης ή της μετοχής. Το απόρρητο αίρεται μόνο για το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την ικανοποίηση του δανειστή."
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 των άρθρων 982 και 983 ΚΠολΔ η κατάσχεση εις χείρας τρίτου γίνεται με επίδοση εγγράφου (διαταγή πληρωμής-κατασχετήριο) στον τρίτο. Συγκεκριμένα για κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων το κατασχετήριο επιδίδεται στα τραπεζικά ιδρύματα όπου διατηρεί λογαριασμούς αυτός κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση εγγράφου. Μάλιστα με το αρθ. 53 ν. 3991/2011 που τροποποίησε την παρ. 4 του άρθρου 983 ΚΠολΔ "Για την κατάσχεση στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος ως τρίτου το έγγραφο επιδίδεται στην έδρα του ή σε οποιοδήποτε κατάστημά του."

Εξαιρούνται από την κατάσχεση

α) πράγματα που μπορούν να υποστούν άμεση φθορά,
β) η εταιρική μερίδα σε προσωπικές εταιρίες,
γ) απαιτήσεις διατροφής που πηγάζουν από το νόμο ή από διάταξη τελευταίας βούλησης, καθώς και απαιτήσεις για συνεισφορά των συζύγων στις ανάγκες της οικογένειας,
δ) απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών, εκτός αν πρόκειται να ικανοποιηθεί απαίτηση για διατροφή που στηρίζεται στο νόμο ή σε διάταξη τελευταίας βούλησης ή για συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας, οπότε επιτρέπεται να γίνει κατάσχεση έως το μισό, αφού ληφθούν υπόψη τα ποσά που εισπράττει ο υπόχρεος, το μέγεθος των υποχρεώσεων που του δημιουργεί ο γάμος του για αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών και ο αριθμός των δικαιούχων.
ε) κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. [= Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων] ως τρίτου, μέχρι την κατάθεση τους στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων ή την με άλλο τρόπο καταβολή τους σε αυτούς (άρθ. 982 §2 ΚΠολΔ).
Η Νομοθεσία μας επιτρέπει να προσβάλλουμε αυτοτελώς την διαδικασία της κατάσχεσης αλλά και του πλειστηριασμού ενώπιον των Δικαστηρίων
Δικηγόρος Θεσσαλονίκη
Δικηγόροι Θεσσαλονίκη Διαζύγια
Δικηγόροι Θεσσαλονίκη Μεταφράσεις Επίσημες Επικυρώσεις
Εμπορικό σήμα Κατοχύρωση δικηγόρος Θεσσαλονίκη
Κατασχέσεις Πλειστηριασμοί Χρησικτησίες Δικηγόρος
Διαταγές πληρωμής
Καταδολίευση δανειστών Δικηγόρος θεσσαλονίκη
Αιτήσεις ακύρωσης θεραπείας Προσφυγές Δικηγόρος Διοικητικό
Αποδοχή Αποποίηση Κληρονομίας Διαθήκες Δικηγόρος
Ποινικολόγος Θεσσαλονίκη
Ατυχήματα Τροχαία Εργατικά Δικηγόρος Δικηγορικό Γραφείο Θεσσαλονίκη
Δικηγορικό Γραφείο Θεσσαλονίκη Εταιρίες ΙΚΕ ΑΕ ΕΠΕ
Διεύθυνση :
Διεύθυνση
Καραολή & Δημητρίου 255
Θεσσαλονίκη, 56431
Τηλέφωνα/Fax:
Τηλέφωνα/Fax
Τηλ : 2310600959
Fax : 2310600979
Άμεση Επικοινωνία:
Άμεση Επικοινωνία
marykreki@gmail.com
Ραντεβού : 6974637830